fbpx

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2018

Giới thiệu công nghệ cắt Plasma

Định nghĩa Plasma là trạng thái của khí bị ion hóa một phần hoặc toàn phần; là một trạng thái thứ tư của vật chất, ba trạng thái phổ biến là rắn, lỏng và khí. Khi nhiệt độ chất khí cao hơn vài ngàn độ, các electron mang điện âm bắt đầu bứt khỏi nguyên […]

Tư vấn khách hàng