fbpx

Máy trổ thiếc hàng mã

Những tính năng máy trổ thiếc hàng mã (máy đục kẽm, máy đi kim, máy sa kim)

  • Máy cắt trổ được tất cả các hoạ tiết từ đơn giản đến phức tạp trên tất cả các loại giấy.
  • Tốc độ đột lỗ và cắt rất nhanh bằng điều khiển tự dộng từ máy tính.
  • Năng suất cắt cao hơn lần thợ thủ công.
  • Chất lượng sản phẩm cao hơn làm thủ công.
  • Hiệu quả đầu tư cao

 

Tư vấn khách hàng