fbpx

Lưu trữ thẻ: Công nghệ cắt Plasma

Công nghệ cắt plasma đánh bại công nghệ cắt oxyfuel

Được tạo ra bằng cách phóng điện vào khí, plasma làm từ khí nén có thể cắt kim loại dày tới 57 mm. Các hệ thống Plasma dễ sử dụng và có thể cầm tay, với tốc độ cắt nhanh hơn oxyfuel. Dưới đây là 7 lý do khiến công nghệ cắt plasma đánh bại […]

Giới thiệu công nghệ cắt Plasma

Định nghĩa Plasma là trạng thái của khí bị ion hóa một phần hoặc toàn phần; là một trạng thái thứ tư của vật chất, ba trạng thái phổ biến là rắn, lỏng và khí. Khi nhiệt độ chất khí cao hơn vài ngàn độ, các electron mang điện âm bắt đầu bứt khỏi nguyên […]

Tư vấn khách hàng