Trong bài này chúng tôi tập hợp tài liệu hướng dẫn các bộ điều khiển CNC cho máy cắt Plasma của các hãng để các quý khách tiện download. Tất cả tài liệu hướng dẫn đều ở định dạng file PDF, quý khách có thể đọc ở trên máy tính hoặc trên điện thoại nếu cài đặt phần mềm đọc PDF. Trên máy tính quý khách có thể sử dụng Foxit Reader, nếu dùng windows 10 có thể sử dụng ngay trình đọc PDF của windows. Trên điện thoại quý khách có thể dùng Adobe reader hoặc google PDF….

Tài liệu hướng dẫn này sử dụng cho dòng F2000, nó bao gồm các bộ điều khiển

  • Bộ điều khiển CNC F2100B
  • Bộ điều khiển CNC F2100T
  • Bộ điều khiển CNC F2300A
  • Bộ điều khiển CNC F2300B
  • Bộ điều khiển CNC F2300T
  • Bộ điều khiển CNC F2500A
  • Bộ điều khiển CNC F2500B
  • Bộ điều khiển CNC F2500T
  • Bộ điều khiển CNC F2600